Privacybeleid Spikerspulwike

In ons privacybeleid staat beschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Ook kunt u lezen welke gegevens we verzamelen en hoe lang wij de gegevens bewaren. Door gebruik te maken van de formulieren op de website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen heeft, kunt u mailen naar info@spikerspulwike.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers worden door de werkgroep van de Spikerspulwike verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Het maken van planningen en groepsindelingen;
– Communicatie over deelname;
– Extra informatie en oproepen;
– Uitnodigingen voor activiteiten en bijeenkomsten.

 

 

 

Welke gegevens worden verwerkt en waarvoor

Voor bovengenoemde doelstellingen kan de werkgroep van de Spikerspulwike de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Straat + nummer
– Postcode en woonplaats
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– Mobiel nummer
– Email adres
– Naam school
– Groep school
– Informatie over eventueel medicijn gebruik
Voor het publiceren van foto’s vragen wij altijd vooraf uw toestemming.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beeldmateriaal 

Tijdens de Spikerspulwike Akkrum/Nes worden foto’s en filmpjes gemaakt van deelnemers en vrijwilligers. Dit beeldmateriaal kan vervolgens gepubliceerd worden op de website en sociale media. Over het algemeen worden dit soort beelden zeer op prijs gesteld en geven ze ook een goede indruk van het evenement en de sfeer tijdens de Spikerspulwike. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van dit materiaal, dan horen wij dat graag van u. Wij kunnen echter niet voorkomen, dat anderen dit materiaal publiceren.

 

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen wij door verschillende administratieve en technische maatregelen, bijvoorbeeld;

 

– Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt en beheerd door leden van de werkgroep van de Spikerspulwike.
– Wij besteden aandacht aan de beveiliging van onze systemen
– Onze werkgroepleden zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Daarbij verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Rechten

– U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben.
– Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken of te verwijderen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Mei 2022